מועצת הצמחים


מועצת הצמחים הוקמה בשנת 2004 ומאחדת כיום 4 ענפים: ירקות, פירות, פרי ההדר וזיתים.
מועצת הצמחים הינה מועצה סטטוטורית ומורכבת מרוב של מגדלים נבחרים ומנציגי ממשלה והציבור.
המועצה פועלת במישורים הציבוריים והמקצועיים של ענף החקלאות כגורם מרכזי לצד משרד החקלאות וארגוני
המגדלים.


חקלאות ישראל מורכבת מאלפי חקלאים קטנים יחסית, באזורי יצור מגוונים - בנסיבות אלה מהווה המועצה על
ארבעת ענפיה מוקד לטיפול וקידום נושאי מקרו חשובים שהחקלאי הבודד אינו יכול להרימן, ויש לעשותם באופן
משותף ומרכזי כגון: פיתוח זנים ומחקר בסיסי, מו"מ על תנאי ביטוח נזקי טבע, הדברה מרוכזת, קידום מכירות,
ריכוז והפצת מידע שווקי ועוד.


אלה עניינים קריטיים לרמת חייו של החקלאי המשפחתי והשיתופי כאחד!

אנו עושים זאת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החקלאות, אך כמשרד ממשלתי יש עליו מגבלות וחסמים,
שמותירים לנו במועצה עבודה רבה.

מועצת הצמחים - שולחן התמר